Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції:

Скачать (PDF, Невідомий)

Інформація про собівартість реалізованої продукції:

Скачать (PDF, Невідомий)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю):

Скачать (PDF, Невідомий)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента:

Скачать (PDF, Невідомий)

Інформація про зобов`язання емітента:

Скачать (PDF, Невідомий)

Відповідей поки що немає

Залишити відповідь