Інформація про діяльність підприємства 2 квартал 2013 року

Інформація про діяльність підприємства 2 квартал 2013 року.

Зміст

Скачать (PDF, 73KB)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

Скачать (PDF, 167KB)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Скачать (PDF, 166KB)

Титульний аркуш

Скачать (PDF, 90KB)

Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Скачать (PDF, 76KB)

Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльн

Скачать (PDF, 75KB)

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Основні відомості про випущені акції

Скачать (PDF, 75KB)

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Інформація про господарську та фінансову діяльність. 8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

Скачать (PDF, 72KB)

Відповідей поки що немає

Залишити відповідь