Інформація про діяльність підприємства за 1 квартал 2015 року

Інформація про діяльність підприємства за 1 квартал 2015 року


скачати 1_kv_2015.zip

Титульний аркуш

tutyl

Зміст
Зміст

Основні відомості про емітента
ІІІ.-Основні-відомості-про-емітента

Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності

3.-Основні-відомості-про-емітента.-3.5.-Інформація-про-одержані-ліцензії-дозволи-на-окремі-види-діяльності

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

8.-Відомості-щодо-участі-емітента-в-створенні-юридичних-осіб

Інформація про посадових осіб емітента

VІ.-Інформація-про-посадових-осіб-емітента

Інформація про осіб послугами яких користується емітент
5.-Інформація-про-осіб-послугами-яких-користується-емітент-продовження

Інформація про випуски акцій емітента

6.1.-Інформація-про-випуски-акцій-емітента

Інформація про зобовязання емітента

7.-Інформація-про-господарську-та-фінансову-діяльність-емітента.-7.1.-Інформація-про-зобовязання-емітента

Баланс.Звіт про фінансовий стан

Баланс-Звіт-про-фінансовий-стан

Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки-до-фінансової-звітності-складеної-відповідно-до-міжнародних-стандартів-фінансової-звітності

Звіт про власний капітал

Звіт-про-власний-капітал

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом

Звіт-про-рух-грошових-коштів-за-прямим-методом

Звіт про фінансові результати.Звіт про сукупний дохід

Звіт-про-фінансові-результати-Звіт-про-сукупний-дохід

Консолідований-баланс.Звіт про фінансовий стан
Консолідований-баланс-Звіт-про-фінансовий-стан

Консолідований звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід

Консолідований-звіт-про-фінансові-результати-Звіт-про-сукупний-дохід

Консолідований-звіт-про-власний-капітал

Консолідований-звіт-про-власний-капітал

Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом

Консолідований-звіт-про-рух-грошових-коштів-за-прямим-методом

 

 

 

Коментарі відключені для цієї статті